lördag 11 mars 2017

Ruth Galloways etta

Flickan under jorden - Elly Griffiths

När man hittar människoben i sumpmarken utanför Norfolk hoppas polisen att det ska vara kvarlevorna efter en flicka som försvann för tio år sedan. När arkeologen Ruth Galloway kommer till fyndplatsen kan hon dock snabbt konstatera att benen är väldigt mycket äldre än så. När en flicka till försvinner inser kommisarie Nelson att tiden är knapp och Ruth blir mer indragen än vad hon hade kunnat tänka sig eller önskat. Kan det finnas någon koppling till det forntida fyndet?

Ruth är en härlig karaktär. Hon närmar sig 40, är lite småtjock, har misslyckade relationer bakom sig och älskar katter. Jag kan dock inte riktigt bestämma mig för om jag tycker att det är fantastiskt med denna väldigt normalt kvinnliga karaktär eller om jag ska störa mig på hur mycket hennes utseende, barnlöshet och singelskap (alltså motsatsen till äktenskap) beskrivs. Jag ryggar faktiskt tillbaka till en start när hennes yttre beskrivs så ingående, men samtidigt bidrar det ju till denna lite udda hjältinna. Jag älskar ju hennes kommentarer om att om hon fick barn skulle de vara kattsurrogat och jag gillar at hon ändå helt oförskämt har en sexualitet. Men det är en svår balans. 

Själva berättelsen blir jag kanske inte helt imponerad av. Självklart tar polisen till en benexpert om de hittar ben men att hon så blir involverad i det nutida brottet känns lite krystat. Jag kan absolut tänka mig att läsa mer om Ruth, även om jag inte riktigt förstår hur de ska hitta tillräckligt med ben på den lilla orten där hon verkar för att föra en deckarserie framåt, men kan Morden i Midsomer så kan väl hon! 

Köp boken här eller här

1 kommentar: