söndag 14 december 2014

Ont ska med konst fördrivas!

KjARTan Slettemark
"Ont ska med konst fördrivas"
Konsthallen, Skövde Kulturhus
13 december 2014 - 15 februari 2015


Skövde Kulturhus 50-årsjubileum börjar lida mot sitt slut och i konsthallen avslutas året med en utställning med den norsk-svenske konstnären Kjartan Slettemark. Nasjonalmuseum i Oslo håller just den första retrospektiva utställningen sedan konstnärens död 2008 och finns alltså nu, i en omarbetad och nerskalad version där hans senare verk fått lite mer uppmärksamhet, att beskåda på Skövde Kulturhus.

Kjartan Slettemark var aktiv inom konstvärlden i över 50 år. Hans tidiga år präglas av samhällskritisk och politisk konst. Starten för hans karriär kom 1965 med verket "Ur rapport från Vietnam: Barn översköljs av brinnande napalm" där han skildrar barn som bränns till döds av amerikanernas attacker under Vietnamkriget. Kjartan blev snabbt ämne för diskussion i norsk media och hatattacker emot honom och hans verk gjorde att han blev svensk medborgare eftersom han redan bodde i Stockholm.

Under 60- och 70-talen skapade Kjartan konst där han satte sig emot polisen, psykiatrin och samhällets lagar och regler. I samband med att förfalskingssäkra ID-handlingar infördes i Sverige 1972 lyckades Kjartan skaffa sig ett pass med en passbild föreställande en skäggig Richard Nixon. Det här är bara ett av många exempel där Kjartan själv är en del i konstverket, vilket han allt som oftast var på något sätt.

Under senare delen av 1970-talet hade Kjartan ett eget galleri kallat "Moderata Museet" där han stod i ett skyltfönster och bakade bullar som han sedan hällde plast över. Namnet var både en referens till att det blev en borgerlig regering 1976 men också en pik till Moderna Museet som hade blivit lite för moderat i Kjartans ögon. Galleriet fick sitt slut då en sten kastades in genom fönstret och Kjartan blev mordhotad. Detta var även slutet för hans politiska konst och han blev allt mer intresserad av teknik och framtiden. Kjartan skapade dräkter och skulpturer och var gärna med på film och foto, däribland hans självporträtt utklädd till Marilyn Monroe som bland annat resulterade i en serie tavlor som anspelar på Andy Warhols Marilynporträtt.

Kjartan hade det knapert under större delen av hans konstnärliga liv och han arbetade med vad helst han kunde hitta. Han gick under mottot "allt är inte konst men det kan bli!". Han arbetade mycket med plast och sådant han hittade omkring sig, skapade skulpturer av sådant som vi andra kanske skulle ta som skräp. Han skrev också dikter och utropade sig själv till statsminister i sin egen mikronation Kjartanistan. Han var inte bara en allkonstnär utan något av ett allkonstverk i sig själv.

Utställningen pågår som sagt 13 december till 15 februari. Den 29:e januari kl 18:00 kommer Berndt Jutemar berätta om sina reflektioner kring Kjartan. Den 15:e februari kl 13:00 kommer det vara en så kallad finissage där konstchefen Thomas Oldrell möter Kjartans änka Karin Grönlund och hennes syster Marie Grönlund i ett avslutande samtal. Här följer några smakprov ur utställningen:
Kjartans dansanta Bodies

Kjartan som Marilyn

En av Kjartans dräkter


Marie och Karin Grönlund läser Kjartans dikter
Små skulpturer


Marie och Karin Grönlund skapar konst live tillsammans med Kjartans lärling Hans Esselius. Verken auktionerades sedan ut till förmån för Musikhjälpen


2 kommentarer: