måndag 18 april 2011

Litteraturvetarskola Lyrik del 1: Vad är lyrik?

Att svara på frågan om vad lyrik kan tänkas vara är ingen enkel fråga.

Språket kan vara högtravande, det kan innehålla svordomar och slang. 
Formen kan vara bunden men den kan också vara fri. 
Det kan rimma, på flera olika sätt, men det är inget måste. 
Det kan handla om kärlek, det kan handla om naturen, det kan handla om krig. 

Det är ungefär som att försöka sätta fingret på en enskild egenskap som gör att alla hundraser räknas som just hundar. Men ändå är vi överens om att de är just hundar och inte katter. 

Så vad är det då som skiljer lyrik från annan typ av litteratur? Skulle man kanske kunna säga att man ser och hör lyriken mer än annan litteratur? Många litterära verk kan passera vår tankevärld helt utan att den sinnliga erfarenheten blandar sig i men det gäller inte lyriken. Den både syns och hörs när vi läser. Se bara på musiktexter och på lek med fonetik (språkljud). Sedan finns det dikter som måste ses för att förstås, till exempel ord som formas till bilder.

Men bara för att man inte kan definiera lyrik utifrån innehåll, så som teman och motiv, så betyder det naturligtvis inte att det inte har betydelse. Det är snarare tvärtom, många läser lyrik just för att uppleva en viss känslostämning eller för att hitta ett budskap. Däremot är det oerhört svårt att skriva om eller samanfatta en dikts innehåll då den är beroende av just formen och ljuden.

Vad dikten handlar om är alltså inte det primära för en analys, även om vissa dikter kan vara väldigt episka, utan det man ser på är form, rytm, bildspråk osv. Det är just det vi kommer att gå igenom i den här upplagan av Böckerx3:s litteraturvetarskola.

All information är tagen från Lyrikanalys - En introduktion av Lars Elleström 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar