söndag 26 september 2010

Sorgesång för Easterly - Petina Gappah

Tyvärr missade jag Petina Gappah helt på bokmässan, men jag har haft förmånen att ta del av hennes fantastiska bok. Sorgesång för Easterly består av 13 olika noveller som alla handlar om folk i Zimbabwe. Vi får lära känna flera olika typer av karaktärer i olika samhällsklasser, allt från de som bor i övergivna hus till politiker. Ibland är det varmt, ibland är det rått och obehagligt. Vi får läsa om en vardag som är långt ifrån vår egen.

Jag faller starkt för berättarperspektiven som skiljer sig åt mellan de olika novellerna. Vissa berättas i jag-form, vissa i tredje person. En novell berättas med ett begynnande "tänk dig att du" och en novell berättas med ett inledande "Vår man i Genéve..." i novellen Vår man i Genéve vnner en miljon euro. Gappah leker med alla möjliga olika berättarperspektiv. 

Det är fantastiskt svårt att försöka sammanfatta en novellsamling känner jag. Det är så många olika starka berättelser som var och en säkert skulle kunna bli egna romaner. En av mina favoriter är novellen med samma namn som boken, Sorgesång för Easterly, som handlar om en kvinna som konstant får missfall. Hon vill så gärna ha barn. En dag går hon förbi Marthas hus, där hon finner denna sinnesförvirrade kvinna föda barn. De hinner inte få någon hjälp utan den barnlösa kvinnan sliter loss navelsträngen med sina tänder och tar med sig barnet medan Martha lämnas att dö. I slutet av novellen får man reda på att det är den barnlösa kvinnans man som våldfört sig på Martha så det är hans barn hon har stulit. 

Boken är obehaglig och sorglig men lärorik. Man får reda på mycket om hur saker och ting fungerar i Zimbabwe och man får lära sig en del som landets historia. Jag ser fram emot Petinas nästa bok. 


3 kommentarer: